PROJECT POWER - wspieramy rozwój Twojego biznesu.

Kreujemy nowe i ulepszone produkty i usługi, zabezpieczamy własność intelektualną oraz wprowadzamy rozwiązania dzięki którym można nie tylko wykreować firmę na lidera rynku, ale znacząco zminimalizować koszty.

 

Wyszukujemy, pozyskujemy i rozliczamy zewnętrzne finansowanie dla projektów z dotacji unijnych, programów krajowych, funduszy inwestycyjnych, pożyczek, kredytów i leasingów.

Oferujemy kompleksową pomoc i wytyczamy drogę do skutecznego wsparcia finansowego z dotacji unijnych już od 13 lat. Dla sprawnego i bezpiecznego przejścia procesu dofinansowania, przeprowadzamy cały projekt umożliwiając przejrzystą oraz intuicyjną realizację, od identyfikacji i doboru odpowiedniego źródła finansowania przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji i pozyskanie środków aż do końcowego rozliczenia inwestycji.

Dzięki czemu pomagamy w uzyskaniu oszczędności w działaniach:

 • optymalizacja produktu (Research & Development),
 • optymalizacja produkcji (Lean Manufacturing),
 • zabezpieczenie własności intelektualnej (znak towarowy, patent)
 • optymalizacja BHP,
 • odpowiednie rozwiązania IT (B2B, B2C).

Konsultacje

Jeśli poszukujesz dofinansowania innowacyjnego projektu, zapraszamy do współpracy z Project Power.

Co możesz zyskać?

 • Pewność dzięki doświadczonemu zespołowi - od 13 lat działającym na polu firm produkcyjnych i usługowych
 • Kompleksową i przejrzystą obsługę w zakresie przygotowania wniosku, pozyskania finansowania oraz przeprowadzenia inwestycji wraz z końcowym rozliczeniem projektu
 • Gwarancję formalnej poprawności wniosku o dotację
 • Zminimalizowanie ryzyka inwestycji
 • Skrócenie czasu inwestycji i zmniejszenie kosztów
 • Dodatkową współpracę w ramach opracowania opinii o innowacyjności, wycen know-how, realizacji zgłoszeń patentowych i pomocy w kontaktach z jednostkami naukowymi.

 • Chcesz wykreować swoją firmę jako lidera na rynku?
 • Szukasz dofinansowania w zakresie innowacyjnych rozwiązań?
 • Chcesz zminimalizować koszty inwestycji?
 • Nie wiesz, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie?


Umów się na bezpłatną konsultację, dzięki której nasz specjalista sprawdzi, czy jest możliwość uzyskania dotacji dla Twojego celu biznesowego.

W tym celu napisz: biuro@project-power.pl
lub wypełnij formularzJakiego rodzaju problem rozwiązujemy?

Minimalizujemy ryzyko inwestycji

 

Co za tym idzie ?

 • Minimalizujemy ryzyko inwestycji czy wprowadzenia nowego produktu/ usługi na rynek
 • Skracamy czas tworzenia projektu
 • Poprawiamy rentowność przedsięwzięcia
 • Zmniejszamy koszty firmy
 • Zabezpieczamy know-how
 • Pozyskujemy finansowanie inwestycji
 • Minimalizujemy ryzyko wypadków przy pracy

Dlaczego PROJECT POWER ?

Stawiamy na doświadczenie

 

Doświadczenie Zespołu zdobywane od 2003 roku w firmach produkcyjnych i usługowych w zakresie: R&D, Lean Manufacturing, BHP, HR, IT, dotacji unijnych Zespół składa się z:

 • byłych pracowników Instytucji wdrażających i rozliczających fundusze unijne (PARP, GARR, WUP),
 • ekspertów w Komisjach Oceny Projektów,
 • inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pracowników Lean Manufacturing, HR i IT w dużych międzynarodowych korporacjach.

Organizacja działu R&D (Badań i Rozwoju)

Research & Development, dział Badań i Rozwoju - w tym zakresie oferujemy Państwu:

 • audyt istniejących działów jakości
 • wytypowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji czy nowych produktów
 • wypracowanie zabezpieczenia (patentu) i odpowiednią wycenę know-how; dzięki nim można wnieść do Spółki aport, w postaci własności intelektualnej czy know-how, co umożliwia zminimalizowanie środków pieniężnych, które inwestor będzie zmuszony wpłacić na rzecz realizacji przedsięwzięcia
 • pomoc w stworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie dzięki skorzystaniu z dużego wsparcia finansowego z UE, co przełoży się na poprawę jakości i opracowanie nowych i ulepszonych produktów

Optymalizacja BHP

Działania w kierunku optymalizacji BHP spowodują zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, uniknięcie kar nałożonych przez PIP oraz umożliwią otrzymanie dotacji na działania BHP (np. wymiana oświetlenia, wentylacji, dostosowanie maszyn, zakup wózków i paleciaków, itp.).

 
 • Nadzór BHP i p.poż.
 • Szkolenia w zakresie BHP
 • Prawo pracy
 • Badania środowiska pracy przez certyfikowane labolatorium

Lean Manufacturing

Optymalizacja procesów produkcyjnych i biznesowych przekłada się na zmniejszenie kosztów w przedsiębiorstwie, a jednocześnie prowadzi do zwiększenia szans na otrzymanie dotacji.

 

Wprowadzenie rozwiązań projektowych i reengineeringu w celu opracowania konceptu procesu technologicznego nad procesami:

 • produkcji
 • kolejnością czynności
 • lean manufacturing
 • przepływów materiałów
 • procesami magazynowymi
 • łańcuchami dostaw w nowej fabryce
 • oraz analizy opcyjnych rozwiązań dla rozplanowania produkcji.

Optymalizacja IT

Wzrost szybkości działania oraz redukcję niepotrzebnych kosztów firmy można osiągnąć poprzez wprowadzenie odpowiednich i dopasowanych do przedsiębiorstwa działań, jednocześnie zachowując najwyższe standardy jakości i w pełni realizując cele biznesowe.

 

Dodatkowo cyfryzacja zwiększy innowacyjność każdej firmy. Pomagamy zdobywać firmom dotacje unijne na wdrażanie rozwiązań IT.

OZE

Pomagamy w realizacji inwestycji, które znacznie obniżają wykorzystanie energii, co bezpośrednio wiąże się z obniżeniem kosztów.

Wejście w OZE czyli Odnawialne Źródła Energii takie jak: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady czy energia geotermalna wiąże się ze znacznym kosztem. Z tego powodu jest to pomysł często odrzucany, jednak przez to skreślane zostają potencjalne zyski związane z oszczędnością w dłuższym czasie użytkowania.

 

Dzięki pozyskaniu finansowania w postaci umarzalnych pożyczek i dotacji mają Państwo szansę na wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań związanych z energią odnawialną, oświetleniem LED oraz ogrzewaniem podczerwienią zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną, jednocześnie minimalizując bieżące koszty związane z ogrzewaniem i oświetleniem..

Zapraszamy do kontaktu

 

PROJECT POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Pukowca 10A
41-400 Mysłowice
NIP: 2220898932

biuro@project-power.pl
tel. kom. +48 602 288 949

 

PROJECT POWER współpracuje z uczelniami wyższymi i z organizacjami okołobiznesowymi:

 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Opolska
 • GIG
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Fundusz Górnośląski
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie Ochrony Pracy

Nasi klienci to głównie firmy z Polski i Europy o profilu produkcyjnym